piątek, 8 marca 2013

Czy ubywa pomników przyrody?

Ostatnio obserwuję zjawisko zdejmowania ochrony pomnikowej z rozmaitych obiektów. Z reguły wiąże się z planami modernizacji (dotyczy to zwłaszcza inwestycji drogowych, przy których występują pomnikowe aleje). Zadałem sobie w związku z tym pytanie, czy pomników przyrody ubywa? Dane na temat liczby pomników w latach 1990-2012 znalazłem na Wikipedii (ta cytuje dane GUS); wynika z nich że w ostatniej dekadzie nastąpiła stagnacja - tempo tworzenia nowych pomników nie jest tak szybkie jak przed rokiem 2000. Między 2008 a 2009 nastąpił nawet niewielki spadek liczby pomników.

Czym można wyjaśnić taką zmianę trendów? Do roku 2004 pomniki powoływano na mocy rozporządzenia wojewody, zmiana wprowadzona w 2004 przeniosła ciężar odpowiedzialności na samorządy. Do sierpnia 2009 istniał jeszcze tryb powoływania pomników przez wojewodę, obecnie o losie pomników decydują wyłącznie rady gmin. Powołują bądź znoszą pomniki na drodze uchwał (zniesienie wymaga jednak konsultacji z regionalną dyrekcją ochrony środowiska). A że gminy z zasady do ochrony przyrody podchodzą nieufnie, widać chociażby na poniższym wykresie.

Czy już niedługo liczba chronionych obiektów zacznie się zmniejszać?

Pomników przyrody w Polsce systematycznie przybywało, ale od około roku 2005 zauważyć można stagnację w powoływaniu nowych; czy w przyszłości dojdzie do spadku ich liczby?
Zabytkowy park w Niewierzu (gm. Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie). Ochronę pomnikową  z kilku drzew  zdjęto w 2012 roku ze względu na złą kondycje zdrowotną i "utratę walorów przyrodniczych" (z tym ostatnim trudno się zgodzić - zamierające drzewa są pełne życia!)

2 komentarze:

  1. Casino News - New York - JTG Hub
    Casino News · New York New York Casinos · New 김제 출장마사지 York City Casinos · New 제주도 출장안마 York 부천 출장안마 City Casino Review · New York City Free 과천 출장안마 · 익산 출장샵 New York City Casino Review.

    OdpowiedzUsuń